Řídící systém ACTVE BRAIN

Řídící systém ACTIVE BRAIN je srdcem našich rozvaděčů. Skládá se z hlavní desky RMZ-01 a desky voleb RMV-01. Při návrhu této desky se vycházelo z mnoha letých zkušeností s řídícími systémy. Velký důraz byl kladen na mechanickou a elektrickou odolnost. Samotný plošný spoj je umístěn v plastové krabičce, která se pomocí klipsů připevňuje na DIN lištu. Díky této konstrukci nedochází k průhybům plošného spoje a omezuje se tím vznik studených spojů apod. Dalším a hlavním aspektem při návrhu této řídící desky byl záměr o co největší přehlednost a jednoduchost. Každý vstup i výstup má svou vlastní indikační LED diodu a přehledný popis na krytce řídící desky. Dalším komunikačním prostředkem o stavu zařízení je dvouřádkový prosvětlený LCD displej, který vypisuje všechny provozní stavy v češtině. K ovládání hlavní desky RMZ-01 slouží šestice přehledných tlačítek. Samotná řídící deska, její hardware a software, je výhradně naším produktem. Je navržena tak, aby celkový rozvaděč byl maximálně jednoduchý a obsahoval co nejméně dalších periferií. Zde platí pravdilo: “Čím méně dané zařízení obsahuje komponentů, tím méně se jich může pokazit.“ Deska obsahuje pouze jedno relé a to k ovládání světla v kabině. Ostatní výstupy jsou elektronické. Nedochází tak k opalování kontaktů a tím se prodlužuje životnost.

 
 
Řídící deska ACTIVE BRAIN - RMZ-01
 
 
 

Externí modul k ACTIVE BRAIN - RMV-01
 
 
V základní konfiguraci (RMZ-01 a RMV-01) má řídící deska tyto hlavní vlastnosti
  • až sto nastavitelných parametrů
  • čtyř-bodový monitoring bezpečnostního obvodu
  • tři sériové linky pro připojení periferií (desek voleb, displejů, hlásiče pater)
  • elektronické výstupy pro ovládání dvojích automatických dveří
  • provoz do 16-ti stanic
  • automatickou bateriovou jízdu do nejbližší stanice
  • obsluhu výtahu s malými bezpečnostními přejezdy
  • Jízdy střední rychlosti mezi krátkými patry
  • evakuační režim
  • odstavení výtahu v případě požáru
  • hibernační režim rozvaděče i celého výtahu
  • propojení do skupiny – zákaz souběžných jízd
  • dorovnávání
  • chybový výstup pro obsluhy GSM brány
  • záznamové zařízení o činnosti výtahu v době vzniku poruchy
  • přepínání displeje mezi dvěma komunikačními obrazovkami

 S další deskou RMV-01 se možnosti rozšíří o:

  • nemocniční režim (přednostní jízdy do určených stanic)
  • simplex
  • provoz až do 32. pater