NAČÍTÁNÍ

ACTIVE BRAIN RMZ-03

Řídící systémy ACTIVE BRAIN Jsou srdcem našich rozvaděčů. Vyrábí se déle než 13 let, jsou tedy provozem značně prověřeny. Během těchto let došlo k několika inovacím, avšak platforma zůstala stejná. Díky tomu jsou řídící systémy plně kompatibilní, což je klíčové pro následný servis. Řídící systémy ACTIVE BRAIN RMZ-03, RMZ-04, RMZ-05 jsou hardwarově naprosto stejné, liší se jen barevnou krytkou s popisem svorek a samozřejmě softwarem. Tento koncept je výhodný jak pro výrobu, tak servis.

Při návrhu této desky se vycházelo z mnohaletých zkušeností s řídícími systémy. Velký důraz byl kladen na mechanickou a elektrickou odolnost. Samotný plošný spoj je umístěn v plastové krabičce, která se pomocí klipsů připevňuje na DIN lištu. Díky této konstrukci nedochází k průhybům plošného spoje a omezuje se tím vznik studených spojů apod. Dalším hlavním aspektem byl záměr o co největší přehlednost a jednoduchost. Každý vstup i výstup mají svou vlastní indikační LED diodu a přehledný popis na krytce řídící desky.

Dalším komunikačním prostředkem je dvouřádkový prosvětlený LCD displej, který vypisuje všechny provozní stavy v českém jazyce. K ovládání hlavní desky RMZ-xx slouží šestice přehledných tlačítek. Samotná řídící deska, její hardware i software, je výhradně produktem naší firmy. Je navržena tak, aby celkový rozvaděč byl maximálně jednoduchý a obsahoval co nejméně periferií. Řídící systém obsahuje pouze jedno relé, a to k ovládání světla v kabině. Ostatní výstupy jsou elektronické. Nedochází tak k opalování kontaktů, čímž se prodlužuje životnost.

Řídící systém ACTIVE BRAIN RMZ-03 je tvořen pouze jednou řídící deskou RMZ-03. Tímto systémem osazujeme rozvaděče pro domácí výtahy, hydraulické a invalidní plošiny, jídelní výtahy, strojní zařízení apod. Elektroinstalace šachty je paralelní, to znamená, že každá periferie má svůj vodič. Tato klasická instalace má velkou výhodu pro servis, protože lze vše změřit a tím pádem lehce diagnostikovat. Rovněž je odolnější vůči vnějšímu rušení.

V základní konfiguraci má řídící deska tyto hlavní vlastnosti: