NAČÍTÁNÍ

ACTIVE BRAIN RMZ-05

Řídící systémy ACTIVE BRAIN Jsou srdcem našich rozvaděčů. Vyrábí se déle než 13 let, jsou tedy provozem značně prověřeny. Během těchto let došlo k několika inovacím, avšak platforma zůstala stejná. Díky tomu jsou řídící systémy plně kompatibilní, což je klíčové pro následný servis. Řídící systémy ACTIVE BRAIN RMZ-03, RMZ-04, RMZ-05 jsou hardwarově naprosto stejné, liší se jen barevnou krytkou s popisem svorek a samozřejmě softwarem. Tento koncept je výhodný jak pro výrobu, tak servis.

Při návrhu této desky se vycházelo z mnohaletých zkušeností s řídícími systémy. Velký důraz byl kladen na mechanickou a elektrickou odolnost. Samotný plošný spoj je umístěn v plastové krabičce, která se pomocí klipsů připevňuje na DIN lištu. Díky této konstrukci nedochází k průhybům plošného spoje a omezuje se tím vznik studených spojů apod. Dalším hlavním aspektem byl záměr o co největší přehlednost a jednoduchost. Každý vstup i výstup mají svou vlastní indikační LED diodu a přehledný popis na krytce řídící desky.

Dalším komunikačním prostředkem je dvouřádkový prosvětlený LCD displej, který vypisuje všechny provozní stavy v českém jazyce. K ovládání hlavní desky RMZ-xx slouží šestice přehledných tlačítek. Samotná řídící deska, její hardware i software, je výhradně produktem naší firmy. Je navržena tak, aby celkový rozvaděč byl maximálně jednoduchý a obsahoval co nejméně periferií. Řídící systém obsahuje pouze jedno relé, a to k ovládání světla v kabině. Ostatní výstupy jsou elektronické. Nedochází tak k opalování kontaktů, čímž se prodlužuje životnost.

Řídící systém ACTIVE BRAIN RMZ-05 se skládá se z hlavní desky RMZ-05 a komunikační desky. Pro sériovou interferenci s ostatními periferiemi ( displeje a elektronické desky na kabině výtahu). Tento systém komunikuje pomocí sériové linky, tím snižuje množství vodičů pro zapojení výtahové šachty a počet závěsných kabelů na kabinu výtahu. Rovněž eliminuje čas montáže. Nevýhodou sériové linky je větší obtížnost při měření a s tím spojené zjištění poruchy. Proto se snažíme o co nejlepší diagnostiku a monitoring.

Tento systém RMZ-05 je v současné době ještě ve vývoji a proto jej zatím nenabízíme.
Z těchto důvodů zatím neuvádíme jeho klíčové vlastností.